vergoeding

vergoeding

Je kunt een beroep doen op de aanvullende verzekering, alternatieve geneeswijzen. Wat hiervan de restitutie is hangt af van je pakket. Ik ben lid van de NVPA en RBCZ, deze zijn door nagenoeg alle verzekeraars erkend. Kijk op NVPA voor meer informatie over vergoedingen.

Werkgevers zijn soms bereid (een deel van) een traject te betalen, als dat het functioneren van hun medewerker ten goede komt.

Persoonlijke begeleiding kan desgewenst ook plaatsvinden in het kader van een re-integratietraject of PGB.

Laat een klein inkomen geen reden zijn om geen hulp te vragen!