vergeving

Large_Caroline_3We kennen allemaal de uitdrukking: vergeven en vergeten. Was het maar zo makkelijk. Heel veel van de zaken waar we teleurgesteld, boos of verdrietig over waren dragen we vaak nog steeds met ons mee. Oude pijn wordt overgedragen op de mensen waar we nu mee omgaan. Waardoor het soms lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Je hebt vast wel voorbeelden waarbij je dacht `daar gaan we weer!` Wat er eigenlijk gebeurt is dat we de kans krijgen ons bewust te worden van dat patroon om zo een volgende stap te kunnen zetten. Loslaten!

Dat is waar het bij een vergevingssessie over gaat. Je kunt, als je wilt, onder ogen zien waarom je in herhaling valt. Meestal heeft het te maken met verwachting. Je wilt iets van de ander wat die ander niet geeft. Als je naar jezelf eerlijk wordt en durft te onderkennen wat je liever had gehad, kun je gaan inzien dat je kunt wachten tot je een ons weegt. Het komt namelijk niet! Het is jouw verantwoordingen te dealen met deze teleurstelling en de verantwoording aan de ander terug te geven voor zijn/haar gedrag. Zo kun je makkelijker de draad weer oppakken en je energie veel constructiever gebruiken.

In een ritueel, waarin we samen alle punten inventariseren, kun je gaan verwoorden wat je liever had gehad en nogmaals bevestigen dat de ander dit niet doet of deed. Vervolgens laat je de verwachting los en geef je de verantwoording terug. Je zult gaan ervaren dat je jezelf bevrijdt. Daar heb je de ander niet voor nodig.

Ik hoop dat ik je hierin mag begeleiden, want gun je van harte de levensruimte die erdoor ontstaat.

Vergeven is de hoop op een beter verleden loslaten!