jullie relatie

jullie relatie

IMG_1018Een relatie is in eerste instantie een `gebruiksrelatie`. Natuurlijk is er verliefdheid en liefde, maar eerst gaan we via en van elkaar leren (als we dat willen!). Dan kan er zoveel autonomie en zelfliefde ontstaan dat er steeds meer verdieping in de relatie komt, waardoor er misschien wel op den duur gesproken kan worden van een Liefdesrelatie, ook bekend als `Heilig Huwelijk` of `Hieros Gamos`. Deze is zowel met jezelf (op de eerste plaats) en met je partner te bereiken als je hier aan wilt werken: wakker worden in wat je beweegt. Bewust worden van wat de ander spiegelt en je totaal willen verbinden met je mannelijke en vrouwelijke energie. Ook als het Heilig Huwelijk met jezelf uiteindelijk tot een breuk zou leiden. Dan kun je in liefde uit elkaar gaan.

Voor al deze stappen is moed nodig!

Willen jullie aan je relatie werken. Zijn jullie bereid open en eerlijk van en met elkaar te willen leren? Dan zijn jullie van harte welkom.

Maar als de ander dat niet wil, of er niet aan toe is, kun je ook werken aan jouw deel. Dat kan weer openen naar een heel nieuw perspectief.

Het talentenspel kan een mooi instrument zijn bij relatie vragen. Je kunt elkaar en de relatie op een ander nivo leren waarderen en ontdekken waar jullie samen voor staan. Voor meer informatie klik je op ‘talentenspel’ onder de knop ‘welkom’.

De gesprekken kunnen ook ingezet worden voor een soepeler verloop bij het ontvlechten van de relatie.

En hij antwoordde:
Tezamen werd je geboren en tezamen zul je voor immer zijn.
Jij zult tezamen zijn, als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien.

Ja, je zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering.
Maar laten er tussenruimten zijn in je tezamenzijn.
Laat de winden des hemels tussen je dansen.
Hebt elkander lief, maar maakt van de liefde geen band:
laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.
Vult elkanders bekers, maar drinkt niet uit dezelfde beker.
Geeft elkander van je brood, maar eet niet van hetzelfde stuk.
Zingt en danst tezamen en weest blijde, maar bent ieder alleen,
zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek.
Geef je harten, maar geef ze niet aan elkander in bewaring.
Want alleen de hand des levens kan je harten bevatten.
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf,
en de eik en de cypres groeien niet in elkanders schaduw.

Kahlil Gibran, over het Huwelijk