All posts filed under: bewust leven

bewust leven

Merk je dat je in je leven steeds tegen dezelfde patronen aanloopt? Zijn er gebeurtenissen uit je jeugd of recenter verleden die je nog niet hebt losgelaten? Zijn er levensvragen waar je mee worstelt? Wil je je leven naar een andere dimensie tillen? Dan is de `levensschouw` wellicht iets voor jou! Tijdens een tweedaags traject gaan we op een door jou uitgekozen locatie kijken naar allerlei levensgebieden: geld, vriendschap, familie, seks, werk enzovoort. Deze tweedaagse begeleiding, zoals ik zelf heb mogen ervaren, is een diep helend proces. Je krijgt de gelegenheid om ervaringen te transformeren doordat je leert er met liefde, samen met een `Getuige` naar te kijken. Deze Getuige is een voor jou belangrijk spiritueel figuur of symbool. Door deze erbij te betrekken zul je ervaren dat loslaten veel gemakkeljker gaat. Je stijgt boven je beperkende persoonlijke ik uit. Gebeurtenissen die je nog met je meedraagt mag je gaan afronden waardoor een ongekende bevrijding ervaren kan worden. Geheimen mogen worden uitgesproken, boosheid mag de ruimte krijgen, dankbaarheid kan getoond worden. Wat zich ook aandient: …