bedrijven

Voor bedrijven kan ik, met als basis het Talentenspel, een programma op maat aanbieden. Ik verzorg coachingstrajecten bij (dreigende) ziekteverzuim o.a. via de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Talentencoaching is een effectieve en diepgaande manier van coachen. Het helpt om het volledige potentieel van de werknemer (en werkgever!) tot ontwikkeling te brengen. Het verhoogt het werkplezier en de motivatie.
Het kan ingezet worden bij uitval, als teambuilding, bedrijfsuitje of om de missie van het bedrijf helder te krijgen. Samenwerking is meer dan de som der delen. Weten waar het bedrijf en de werknemers voor staan schept vertrouwen en wederzijdse inspiratie. Verbeterpunten kunnen in alle respect boven tafel komen en bezien worden als uitdagingen.

Resultaat van teamchoaching:
-teamleden kennen hun eigen talenten en zijn gegroeid in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
-collega’s kennen ook elkaars talenten, waardoor meer inhoudelijke afstemming kan plaatsvinden.
-doordat er meer begrip ontstaat kan de samenwerking verbeteren.
-het team ontdekt de gezamenlijke missie die richting geeft aan hun inspanningen.

Bij teamcoaching spelen de deelnemers in 2 tot 5 dagdelen het Talentenspel, eerst voor zichzelf en daarna ook ten behoeve van het team. Hierbij maken ze kennis met elkaars talenten en leren ze deze beter in te zetten voor het gezamenlijke doel: de missie van het team.